Vår filosofi

Hestenes velferd kommer først!
* Faste rutiner
* Godt grovfor
* Lang utetid
* Store paddocker
* Flokk eller alene
* Godt inneklima
* Gode treningsområder
* Bra turstier
* Jevnlig tilgang på mat
* Tilgang på gress om sommeren

Oppstallørene på stallen skal vite at hestene har det godt, også når de ikke er der selv.

Vi er på jakt etter oppstallører som bryr seg, og ser hestene. At de hjelper hverandre, og snakker sammen heller enn om.